Čekala jsem na první hodině dvě děti. Jedno z nich ale onemocnělo, a tak maminka neváhala a vrhla se do vody spolu s šestiletým synem. Maminka již uměla plavat prsa i kraul s hlavou pod vodou a syn se začínal učit kraul. Na první hodině jsme testovali ZPD (základní plavecké dovednosti), měřili časy, vzdálenosti a určovali si plavecké cíle.

Všimla jsem si, že společný krátkodobý cíl pro oba je mít propnuté paže, což patří do jedné z prvních fází při úvodní výuce kraula. Na druhou hodinu již přišla i uzdravená dcera a pokračovali jsme v procvičování propnutých paží, protože to bylo i její téma k vylepšení.

Subjektivní pocit může být někdy zrádný. Někdy nestačí komentář trenéra. I proto pořizujeme video záznamy, na kterých člověk vidí – co dělá či naopak nedělá, zda jsou paže pokrčené či propnuté. Na rodinných lekcích je proces učení ještě rychlejší. Ke zpětné vazbě dochází okamžitě. Na konci jednoho cvičení jsme řešili, že maminka měla ruce pokrčené. Byla překvapená, protože její subjektivní pocit byl jiný. Po zpětné vazbě dcery (že ruce opravdu pokrčené nebyly) se do dalších cvičení pustila ještě s větší precizností a chutí.

Výhodou rodinných lekcí je nejen společně strávený čas a aktivní odpočinek, ale i prohlubování vztahů, budování a práce na respektujícím způsobu jednání mezi sebou, tak aby všichni členové rodiny byli pozitivně motivováni do dalších výkonů.

Z původně plánovaných hodin pro dvě děti, se tak staly rodinné lekce i s maminkou. Dnes za sebou mají pátou lekci a celá rodina má již při kraulu propnuté paže.

Také se svou rodinou rádi plavete? Můžete si přijít vyzkoušet lekce s naší plaveckou školou Swim Smooth.