Chcete trenéra plavání a nevíte, podle čeho ho vybrat a poznat, že jste nepřebrali?

Na Swim Smooth Blogu jediné akreditované Plavecké školy a oddílu Swim Smooth v České republice
Vám prostřednictvím série článků nabízíme užitečné rady, které Vám ve Vašem rozhodování můžou pomoci.

V dnešním článku se zaměříme na jeden z ukazatelů, a to vzdělání.

Pravidlo „čím vyšší vzdělání, tím lépe“.
Nejvyšší plavecké vzdělání v České republice poskytuje Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS) při Univerzitě Karlově v oboru trenérství – specializace plavecké sporty. Pro FTVS je příznačné, že se jedná o nejnáročnější formu sportovního studia, a že je garantem nejvyšší odbornosti.

Při absolvování pětiletého specializovaného magisterského studia se kromě titulu Mgr. uděluje certifikát nejvyšší úrovně – Trenér plavání I. Na druhou nejvyšší úroveň Trenér plavání II. lze dosáhnout na FTVS po tříletém specializovaném bakalářském studiu anebo jednoročním kurzu s minimálně pětiletou trenérskou zkušeností v plaveckém oddíle, s tím rozdílem, že v prvním případě se ještě získává titul Bc. Nejčastější a nejnižší certifikát – Trenér plavání III. lze získat (bez nutnosti studovat na vysoké škole) po třítýdenním kurzu na FTVS, ale poskytují ho i jiné akreditované instituce.

Při posuzování vzdělání je kromě jeho výše také nutné rozlišovat, zda se jedná o specializované vzdělání v oboru plavání anebo o obecné sportovní či jiné zaměření. Obecné vysokoškolské sportovní vzdělání je zaměřováno na práci učitele tělesné výchovy a lze jej získat jak na FTVS, tak jiných vysokých školách (veřejných i soukromých), např. pedagogických fakultách. Certifikát se uděluje v konkrétním oboru, např. trenér plavání, fitness trenér apod. a získává se samostatně jen po absolvování kurzu anebo jako potvrzení specializace studia na vysoké škole.

Uvedený akademický přístup je sice indikací vzdělání trenéra, neumožňuje však zjistit schopnosti trenéra. V dalších článcích se proto budeme věnovat i dalším kritériím, kterými jsou:

 • hloubka znalostí,
 • plavecké dovednosti,
 • zkušenosti v oboru plavání (včetně působení v zahraničí),
 • další vzdělávání, jak v České republice, tak i v zahraničí;
 • výsledky trenérské činnosti,
 • publikování odborných článků a reakce na ně,
 • spokojenost a ohlasy klientů,
 • osobnostní předpoklady a dále.

S h r n u t í :

Pokud si trenéra vybíráte podle vzdělání, zjistěte si o něm následující informace:

 • ukončené vysokoškolské studium (titul Bc. a Mgr.),
 • specializaci studia (obecné tělovýchovné zaměření nebo trenérská specializace),
 • výši dosažené trenérské specializace (trenér plavání I., II. nebo III.),
 • a informujte se na hodnocení úrovně školy, kterou absolvoval.

Trenéři plavecké školy a oddílu Swim Smooth jsou pečlivě vybírány. Základním kritériem výběru je odbornost, kterou v plavecké škole a oddílu Swim Smooth garantuje Trenérka plavání I. třídy, jediná licencovaná trenérka australské metody Swim Smooth v České republice, Mgr. Gabriela Minaříková. Profily jednotlivých trenérů najdete zde. O našem individuálním přístupu se dočtete více zde.

Držíme palce při výběru Vašeho trenéra.

Těšíme se na některém našem individuálním či skupinovém tréninku!