Plavání je považováno za nejzdravější sport vůbec, proto se domnívám, že by bylo nasnadě s ním začít co nejdříve. Člověk, jako suchozemský tvor, má z vodního prostředí zcela oprávněnou obavu a jistý ostych. Avšak každý z nás se devět měsíců vyvíjel v lůnu své matky, které bylo vody plné a které nás k žádnému stresu nedovádělo. Je prokázáno, že novorozeňata se vody vůbec nebojí, ba naopak je voda uklidňuje. Všichni rodičové by proto měli brát své děti do vody co nejdříve, aby o tuto vrozenou schopnost nepřišly. Aby pro ně byla voda stále tím přirozeným prostředím a aby jim i usnadnili cestu životem, jelikož se s ní budou při různých příležitostech potkávat v průběhu celého bytí.

Malý člověk může své plavecké dovednosti rozvíjet zhruba od třetího roku života, kdy je v nějaké formě už rozvinutá hrubá motorika a dítě dokáže vědomě ovlivňovat pohyby paží a nohou. Je však zcela přirozené, že se dítě necítí úplně komfortně a má tendenci se ve vodě chovat jako na souši. To je však v rozporu se základními plaveckými dovednostmi, které se snažíme děti naučit u nás v oddíle Swim Smooth.

Metodika plavání v oddíle Swim Smooth klade důraz na detail s jasně propracovaným programem pro každou výkoností kategorii. Plavaní s Plavlem a Plavlínou, jak je metoda pojmenovaná, vás bude bavit a hlavně dokáže vaše dítko zábavnou a nenásilnou formou zdokonalovat v plavání a věcí, které se týkají vody obecně. Pro úplně nejmenší je v oddíle vytvořena kategorie Hvězdičky, která se snaží děti dovést k tomu, aby si vodu užívaly a měly radost z každého posunutí se vpřed. Velkou výhodou těchto lekcí je i to, že je dítě v bazénu s rodičem. Dítě vnímá autoritu rodiče zcela přirozeně, a proto je v bazénu klidnější a mnohem rychleji se posunuje vpřed. Metodika je ze začátku nastavená na napodobování. Rodič jako vzor předvádí dítěti, co má dělat a dítě se to snaží opakovat.

Celá metodická řada se skládá z několika cvičení, kterými se dítě pomalinku posouvá vpřed. Jsou to cviky lehké a přitom velmi účinné. Dítě se ze začátku seznamuje s tím, kdo vůbec Plavel a Plavlína je. Jsou to vlastně jejich noví kamarádi, kteří je budou doprovázet na cestě za novým dobrodružstvím a kteří jím budou cestou radit, jak a co mají dělat. Děti se naučí, jak se na bazénu správně chovat, jak vstupovat do vody na bazénu, tak i pomocí triků a plaveckých pomůcek na otevřené vodě. Naučí se dělat fontánku, rozprašovač, stát pod vodopádem, dělat bublinky nosem nebo pusou, ležet na vodě jako hvězda nebo hadrová panenka a spoustu dalších cvičení, které vaše dítě utváří v tom, jak s vodou pracuje a jak na ni reaguje. Touto nenásilnou formou se dostáváme k tomu, že dítě nemá z vody strach, je schopno se ve vodě uvolnit, umí se potápět, dokáže plavat s deskou, vědomě měnit intenzitu a pracovat s dechem, a hlavně jej to baví, protože samotné vidí pokroky a chce se i nadále posouvat vpřed.

Pokud přemýšlíte, že své dítko dáte na plavání, tak s tím určitě neotálejte. Čím dřív se do vody dostane, tím dřív se bude ve vodě cítit komfortně a dovednostní posun bude rychlejší než u dítěte mnohem staršího. Pokud v našem oddíle srovnáme děti, které se přihlásily až

v pozdějším věku, je flexibilita pohybů a návyk na vodu zcela jasně na straně našich malých plavců. Jelikož je kladen důraz na technické

provedení, je dítě velmi dobře připraveno absolvovat celý náš

JUNIOR program od nejmenších až po závodní plavce s velmi hladkým průběhem a jasně viditelnou lepší technikou, než u dětí z jiných oddílů. Tak doveďte své ratolesti a budou z vás Hvězdy ⭐.