Jaká nastavit pravidla při práci s dětmi? Nejlépe společně s nimi.

Na našich táborech i trénincích se držíme společných pravidel. Děti si většinu pravidel umějí říct samy. Nejsou to tím pádem pravidla, která by za ně nastavil někdo jiný, ale vždy se na nich podílí celá skupina dohromady. Pokud je potřeba – připomeneme si je, diskutujeme o konkrétních případech, upřesňujeme či doplňujeme pravidla nová. Trenéři fungují jako moderátoři diskuze a pomocníci s jejich přesným zněním.

Často děti zmiňují věci typu, co se jim nelíbí a my jako trenéři se jim snažíme pomoci najít řešení, jak se k sobě chovat, když se nám něco od druhých nelíbí. Např. pravidlo vytvořeného dětmi „Netaháme se za nohy“, jsme tak doplnili o formulací: „Jsme k sobě i k druhým ohleduplní – při tréninku dopřáváme každému jeho prostor a neomezujeme ostatní.“

S tímto přístupem zaznamenáváme mnohem větší úspěchy, než s pravidly, která nastaví pouze dospěláci a děti je musí slepě dodržovat. Děti samy tak lépe vnímají, že jsou součástí skupiny, a že mají samy možnost ovlivnit, jak se k sobě budeme chovat.

Máte zájem, aby se Vaše děti také měly možnost podílet se na pravidlech skupiny, ve které se pohybují? Přijďte si vyzkoušet náš přístup a můžeme společně vytvářet další pravidla.