Velká část v trenérů střední generace vzpomíná na své tréninky již „upravenou“ optikou času, kdy „tráva byla zelenější a nebe modřejší“, ale také existuje velká část těch, kteří dokážou zavzpomínat přesně, vyhodnotit a porovnat dnešní přípravu s dobou minulou.

Od nich poté velmi často zaznívá názor, že děti byly možná více družné a dokázaly se připravovat v porovnání s dneškem v „polních“ podmínkách, na druhou stranu zažité dogma o nadřazenosti trenéra jako autority jim mnohdy ztěžovalo hledání vlastního přijetí celého tréninkového procesu a radost z něj. Příliš často tak zaznívá vzpomínka, že vlastně sami vzpomínající plavali, protože to „po nich chtěli rodiče“ a v přípravě jen plnili příkazy trenérů bez širšího pochopení věci.

To je kromě jiných i velkým tématem právě pro Swim Smooth trenéry, kteří v návaznosti na respektující přístup výrazně více zapojují plavce do jejich procesu učení. Ve vybraných situacích tak sami musí volit postup, vysvětlit a obhájit svá rozhodnutí s tím, že pokud se povede, dostane se jim od trenérů podpory.

Tento moment tak s sebou přináší i další pozitivní rovinu. Děti, když se cítí respektovány, chovají přirozený respekt i k trenérům a kamarádům a na trénincích a táborech jsou rády.

Díky tomu se tak můžeme s Vámi podělit o některé z jejich básniček či dokonce hymny, které děti složily ve svém volném čase, bez jakéhokoliv pokynu zvenčí. Obě díla byla jen spontánním a kreativním způsobem, jak dát najevo trenérům, že je plavání u Swim Smooth těší.

Hymna 3. ročníku plaveckého tábora co si složily sami děti a následně i zhudebnily:

Ve vodě plaveme o sto šest,
Nesmíme mít ruce v pěst.
Ve vodě máme brejličky,
nosíme i čepičky.

Willyho zachránit těžké bude,
koukneme se poněm všude.
Willyho máme rádi,
jsme jeho nejlepší kamarádi!

Dalším dílem je recitace samotného Roderika, který se zhostil prezentace společného díla: „Ódy na Swim Smooth tábor“

 

Následuje básnička, kterou zase složily samy děti a kterou nás, trenéry, velmi překvapily…

Tyto a další projevy spontání radosti z tréninku u nás nás utvrzují v domněnce, že pozitivní a silná vnitřní motivace je vždy silnější než poslušnost, strach a vnější stimuly zvenčí. Pokud byste rádi, aby i Vaši plavci okusili profesionální, odbornou a hlavně pozitivně vedenou přípravu, zkuste nám zavolat a zeptat se na volné místo třeba právě na Plaveckém táboře.

Těšíme se na Vás!