Dobrý den všem příznivcům Swim Smooth. Zdraví vás opět Lenka, plavecká trenérka. Dnes bych vás chtěla seznámit s tzv. „One arm drillem“ neboli „kraulem jednou paží“, které má v metodice Swim Smooth velmi důležitou roli.

Jedná se o cvičení, které se často zařazuje v kondiční části plaveckého tréninku, kdy se zabírá pouze jednou paží, přičemž ta druhá je neustále vepředu. My se ale při procvičování „One arm drillu“ zaměřujeme cíleně na techniku, a to jak na správný „timing“ paže vs. hlava, tak i na rotaci trupu. Jak by to tedy mělo správně vypadat?

Paže, která nepracuje je vepředu (nezapomínej na to, že i její poloha je důležitá – loket je výš než zápěstí, to je sklopené, prsty jsou spojené a směřují dolů). U začátečníků je výhodou použít destičku jako oporu přední paže. Druhá paže provádí záběr s důrazem na „timing“, kdy dbáme na to, aby docházelo k nádechu při správné poloze hlavy i paže. Co to znamená? Že k nádechu, tj. zahájení pohybu hlavy dochází už když uchopujeme vodu. Pohyb hlavy je dokončen, když se paže vytahuje z vody a hlava se již vrací zpět do své původní polohy se zahájením přenosu paže. V momentu, kdy loket míjí hlavu, tak hlava by již měla být téměř ve své původní poloze (pohled dolů). Velmi často se setkáváme právě s chybným „timingem“ kdy hlava setrvává v nádechové pozici velmi dlouho. Příčinou často bývá nedostatečný výdech. Při tomto cvičení je také nutno pamatovat, že správná nádechová poloha hlavy je s jednou brejličkou pod hladinou. A ještě jedna důležitá připomínka týkající se pracující paže u dětí a začátečníků  – loket je propnutý, což je důležité zpevnění celého těla. Nezapomínejte ani na nohy, ty kopou nepřetržitě, nepřestávají ani při nádechu! Další, co je potřeba si uvědomit a hlídat, je rotace trupu na levý i pravý bok. Je dobré si ještě před nácvikem ve vodě zkusit cvičení na suchu a krokem vpřed a vzad aktivně zapojovat boky tak, aby plavec dostal povědomí o pohybu a viděl/cítil, že rotace těla je značná.

 

A to je vše o „One arm drillu“, teď už zbývá jen skočit do vody a cvičit. Výsledky (zlepšení!) se určitě brzy dostaví J.

Plavte s námi! Plavte Swim!

Zdraví vás trenérka Lenka